תקנון

אתר Future, בכתובת futureav.co.il (להלן "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית, המאפשרת לקהל המבקרים קבלת מידע וקנייה נוחה ומהירה של מוצרים במחיר תחרותי (להלן "השירותים").

האתר מופעל ע"י חברת פיוצ'ר אודיו וידאו, ח.פ 514331180 .

האמור בתקנון ובאתר נכתב בלשון זכר בלבד מטעמי נוחות, אולם הפנייה ההתייחסות היא באופן שווה לבני שני המינים.

 

תנאי שימוש

כל מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת בו ו/או מבצע רכישה מצהיר ומתחייב  כי הינו מודע לתקנון האתר,  קרא אותו ומסכים להוראותיו.

רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 שנים,אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת.

כדי שבקשתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל, צריכים להתקיים התנאים הבאים:

1. חברת האשראי של הרוכש אישרה את ביצוע העיסקה

2. המוצרים שנרכשו נמצאים במלאי

3. המען לאספקת המוצרים אינו נמצא באיזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית ומעבר לקו הירוק

4. בעת אספקת המוצר יהיה על הרוכש להציג תעודת מזהה תקפה של בעל כרטיס האשראי

כל המוצרים מצויים במלאי החברה או ניתן לספקם במועד אליו התחייבה החברה באתר. במידה ובשל נסיבות חריגות כלשהן לא תתאפשר אספקת אחד המוצרים, או שיימצא כי המוצר אזל מן המלאי, תיצור החברה קשר עם הלקוח ותתאם איתו אספקת מוצר חליפי, או זיכוי מלא על מחיר ההזמנה.

 

תשלום ואספקה

חיוב כרטיס האשראי של הלקוח אינו מיידי, אלא ייעשה רק לאחר שתוודא החברה כי המוצר נמצא במלאי ותתאם את אספקתו ללקוח.

פרטי כרטיס האשראי מועברים לחברה באמצעות קישור מאובטח ומוצפן. למרות זאת, רשאי הלקוח לבחור שלא להעביר את פרטי כרטיס האשראי דרך האתר, ובמקרה זה תיצור עימו החברה קשר טלפוני לקבלת הפרטים הנדרשים.

 

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע ההזמנה

באתר מוצגים מוצרים שונים, ולידם מחירם. התמונות של המוצרים האתר הינן לצורך המחשה בלבד.

לאחר שהתרשם הרוכש מהמוצר וממחירו, באפשרותו להוסיף את המוצר לסל הקניות. ניתן גם לגרוע מוצרים מהסל, או לשנות את כמותם לפי הצורך. לאחר בחירת המוצרים יש לגשת לקופה כדי להשלים את הרכישה.

לצורך הרכישה, נדרש הרוכש בנוסף לפרטי המוצרים למסור את פרטיו האישיים, כתובת למשלוח המוצר, פרטי כרטיס אשראי, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

מסירת פרטים אישיים שאינם נכונים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים שאינם נכונים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות .תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

 

החזרת מוצרים

ניתן לבטל עסקה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר. המוצר יוחזר כשהוא סגור באריזתו המקורית ע"י משלוח אל פיוצ'ר אודיו וידאו, רח' צקלג 21 ת"א.

בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, לא יייגבו דמי ביטול.

 

אחריות ושירות

פיוצ'ר מתחייבת לבחור ספקים אמינים ובעלי יציבות כלכלית המספקים לצרכן מוצרים איכותיים ושירות ברמה גבוהה. במקרה של תלונה של צרכן שאינה מטופלת כראוי על ידי הספק, אנו מתחייבים לפעול מול הספק עבור הצרכן ולדאוג שהתלונה תטופל לשביעות רצון הצרכן.

במקרה שנמצא ספק המפר באופן סדרתי את החוק ופוגע בצרכנים, ננקוט באמצעים נגד הספק לתיקון ההפרה ובמקרה הצורך אף להפסיק את ההתקשרות עמו.

במקרים בהם לא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן בכדי לממש את האחריות, ומחיר המוצר עלה על 400 ש"ח, תישא פיוצ'ר באחריות כלפי הלקוח.

 

הגבלת אחריות

האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.

האתר נוקט בכל האמצעים בכדי לווודא כי המידע המוצג באתר אמין, במקרים בהם תתגלנה טעויות במידע המוצג באתר, ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור את הבעיה וכן יאפשר את ביטול העסקה בלא גביית דמי ביטול.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

בכל מקרה חבות החנות, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.


בעלות ושמירה על זכויות

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

 

 

 

כל המוצרים מצויים במלאי החברה או ניתן לספקם במועד אליו התחייבה החברה באתרכל המוצרים מצויים במלאי החברה או ניתן לספקם במועד אליו התחייבה החברה באתר

לדף הבית

אני רוצה לקנות:

חדשות